Behandlingsformer

 

Terapien retter sig mod at afklare og behandle dine udfordringer.

Målet er at hele dine følelsesmæssige sår og hjælpe dig godt gennem personlige kriser.

 

Parallelt arbejdes med at opbygge dine ressourcer. At finde livsglæden igen!

Jeg arbejder med Somatic Experiencing terapi

SE terapi er stress, chok og traumebehandling
Somatic Experiencing er en terapeutisk metode, som er virksom til at mindske og opløse stressreaktioner fra chok og traumer.

Metoden er udviklet af Peter Levine, Ph.D, psykolog. Han studerede dyrs reaktioner på stress og livstruende hændelser og undrede sig over, at de ikke blev traumatiseret. Gennem et livslangt studium af dyrs og menneskers reaktioner og nervesystemets funktion, har han udviklet Somatic Experiencing som metode.

Gennem fokuseret opmærksomhed på kropsfornemmelser kan reaktioner som følge af traumatiske hændelser nænsomt forløses lidt af gangen. Kroppens iboende og helende ressourcer kan aktiveres, hvorved balancen i nervesystemet genetableres og stressreaktionerne opløses.

Teorien bag metoden, som er forskningsmæssigt understøttet, er, at en traumatisk stressreaktion opstår som følge af et højaktiveret nervesystem.

 

Spænding og energi fastlåses i kroppen med udvikling af symptomer som eks. nedsat koncentrationsevne og korttidshukommelse, migræne, PTSD-symptomer og depression som følge.
Med Se metoden er det muligt at frigøre spænding fra de instinktive reaktioner, der er fastlåst i kroppen.

Gennem en guidet sanseproces understøttes nervesystemets naturlige evne til at bevæge sig fra stress til balance.
Dette medfører ofte en markant reduktion af symptomer og en oplevelse af øget psykisk og fysisk velbefindende, samt øget mentalt overskud og overblik.

 Jeg arbejder med ID terapi

ID terapi er udviklet af Ole Vadum Dahl.

Vores terapeutiske arbejdsform er identitets-orienteret. Det vil sige, at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter af vores menneskelige identitet som muligt.

ID er også baseret på at vores livskvalitet forøges betragteligt, i takt med, at vi genfinder og styrker kontakten til vores identitet.

I løbet af vores opvækst er vores umiddelbare medfødte ”væren” blevet trængt i baggrunden – og erstattet med mere begrænsende selvbilleder og sociale roller.

Vores erfaring er, at en dybtgående effekt af psykoterapi først opnås, når vi lærer at bryde identifikationen med personlighedens modsætningsfyldte forestillinger om os selv.

ID er også en forkortelse for ”integrativ” og ”dynamisk”. Integrativ betyder inklusiv eller samlende, og dynamisk betyder i vores sammenhæng kraftfuld og bevægelig.

Indenfor arbejdet med ID psykoterapi, kan vi være meget effektive i vores arbejde med at hjælpe mennesker. Hjælpe til at løse deres problemer og udvikle deres menneskelige potentiale.

Noget af det unikke ved ID er, at vi i stedet for blot at tage enkelte teknikker fra forskellige terapisystemer – så er der en overordnet, dynamisk ramme. Den sætter os i stand til at arbejde med de fælles grundlæggende forandrings principper og processer.

Tegneterapi og drømmetydning kan også indgå i arbejdet.

 

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening – MPF – din tryghed i behandlingen både fagligt og etisk.

Kontakt GRØN-Terapi på mail:  kirstengr77@gmail.com

eller ring tlf.: 26229688 – og hør mere.