Fire typiske faser efter chok og traumer

Chok/traumefase
reaktionsfase
reparationsfase/genforhandlingsfase
nyorienteringsfase

Hvad er chok og traumer?

Typisk en naturlig reaktion på en unaturlig hændelse.

Chok og traumer er en psykisk reaktion, hvor et menneske kan føle både tristhed, opgivenhed, angst og vrede. Chok og traumer er ofte nært knyttet til følelsen af tab. Dette kan for eksempel være tab af ens partner, venner eller arbejde. Men det kan også være tab af egen sundhed, som f.eks ved alvorlig sygdom, eller tab af personlig tryghed, som efter at have været udsat for voldshandlinger og overgreb.

Omfanget af en chok traume reaktion vil variere. Den vil være afhængig af størrelsen og alvoren af den udløsende årsag, samt af vore personlige egenskaber. Vor personlighed, vore ressourcer og vore tidligere erfaringer vil på denne måde danne grundlag for, hvordan vi vil reagere på et traume eller tab af noget, som er vigtigt for os. Herudover vil de ressourcer, som er tilgængelige for os i vort netværk, have betydning for udviklingen af en reaktion.

Det er naturligt at få chok er traumatiske følger ved tab af noget eller nogen, som betyder meget for os. I nogle tilfælde kan reaktionen blive vanskeligt at tackle på egen hånd. Det kan blive nødvendigt at søge hjælp. Det er vigtigt at være opmærksom på at chok/traume reaktionen ikke går over i blivende angst eller depression, som forhindrer én i at komme ud på den anden side.

Tidligere troede man at en chok/traume reaktion omfattede bestemte faser, som blev gennemløbet efter et simpelt liniært system. Videnskabelige undersøgelser har vist at dette ikke er tilfældet. Mennesker gennemlever det på hver sin individuelle måde. Faserne gennemleves i et cirkulært forløb, hvor man går ind og ud af de forskellige faser og nogle gange vender tilbage til tidligere faser.

Chokfasen

Nogle mennesker vil i starten kunne gennemgå en såkaldt chokfase. Denne fase fremkommer gerne i tilslutning til akut opståede traumer. Det kan være trafikulykker eller andre fuldstændigt uventede alvorlige belastninger. Det viser sig ved at vi ikke kan tænke klart eller opfører os som normalt. Oftest har vi endnu ikke fået fuld forståelse af hændelsens omfang og betydning. Det hele kan virke næsten uvirkeligt. Nogle reagerer med apati, mens andre bliver rastløse og præget af angstsymptomer, andre igen vil vise aggressive træk.

Reaktionsfasen

Efter en kort periode begynder man at få forståelse for, hvad der er sket, og hvilken betydning dette kunne få for én. I denne periode vil mange følelser kunne vækkes i én. Men angst, tristhed, adfærdsforandringer og kropslige symptomer er almindelige. I en periode er man optaget af hændelsen og de følelser, den vækker i én. Det kan være vanskeligt at se fremad og forstå, hvordan livet kan gå videre. I denne fase kan man have behov for at tale med venner eller pårørende, da følelserne og savnet kan være vanskeligt at tackle alene.

Er traumet relateret til ens arbejde, kan det være gavnligt at tale med kollegaer – Uanset hvem man taler med, er det vigtigt at vedkommende giver udtryk for accept af de følelser som raser i personen.

Reparationsfasen

Efter nogen tid begynder man i perioder at kunne rette noget af opmærksomheden mod omgivelserne og bort fra det, som udløste chok/traume reaktionen. Mindre tid bruges til at gruble over det som er sket. Man begynder at finde glæde og interesse i omverdenen og i aktiviteter, som tidligere var af betydning.

Nyorienteringsfasen

Efterhånden begynder den ramte at se fremad. Han eller hun affinder sig med den forandring der er sket, og begynder at planlægge hvordan livet skal gå videre. Dette er den sidste fase i en chok/traume reaktion og kaldes ny orienterings fasen.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Følg Kirsten Grøn Psykoterapi på Facebook