Kirsten Grøn, psykoterapeut MPF

psykoterapeut_kirsten_groen

Kirsten Grøn
Født i 1955 i Nordjylland

Oprindelig er jeg uddannet indenfor økonomi og har 25 års erfaring fra erhvervslivet med ansættelse i koncerner og private firmaer. Samtidig brugte jeg min kreative side til at undervise i blomsterbinding på aftenskole.

Min interesse for en psykoterapeutisk uddannelse startede da jeg var ansat som praktikvejleder på en handelsskole hvor jeg bl.a underviste i økonomi. Her mødte jeg mennesker med mange personlige udfordringer, og fik lyst til at lære værktøjer til at hjælpe dem professionelt. Samtidig var jeg lige blevet skilt og stod på alle måder ved en skillevej.

Så i 1999 startede jeg på min fireårige psykoterapeutuddannelse hos ID Academy ved Ole Vadum Dahl. Sideløbende arbejdede jeg på mange forskellige døgninstitutioner med misbrugere, hjemløse, psykisk syge, unge med adhd og demente.

Inden psykoterapeut uddannelsen var afsluttet i 2004 hvor jeg skrev speciale om “Følelsen af mindreværd i terapiforløb” –  startede jeg på efteruddannelse i stress, chok- og traumebehandling med kropsrelateret psykoterapi, primært med SE metoden – Somatic Experiencing  og senere supervisor uddannelse.

I 2011 blev jeg MPF – optaget i Dansk Psykoterapeutforening.

I 2017 har jeg været på kursus i meditation og eksistentiel fordybelse samt et kursus om Visdomsalderen omhandlende formålet at gøre alderdommen glædesfyldt, befriet og meningsfuld. At kunne hvile mere i sig selv og videregive livsvisdommen – begge kurser på Vækstcentret, Nr. Snede.

Jeg har praktiseret siden 2002 og har således en grundig praktisk og teoretisk erfaring som psykoterapeut.

Mit speciale fra 2004 – følelsen af mindreværd har været et af mine egne temaer. Og ved de udfordringer jeg har mødt gennem livet – der har jeg hilst på temaet. Stress, udbrændthed og angst har været følger efter svære faser i livet. Her har bl.a. naturen, dygtige og empatiske undervisere og terapeuter været min hjælp til at komme hjem i mig selv igen gennem forløsning, tro, livsglæde og selvværd. Mit arbejde bygger således på uddannelse og erfaring – derfor er jeg klædt godt på til at arbejde dybt og empatisk med mine klienter.

Som forfatteren til skønne bøger bl.a “Lad dit indre lys skinne” og “Kast lys over skyggen”  Debbie Ford skriver – må mine sår blive til visdom.

Jeg sluttede mit speciale med at skrive Følelsen af mindreværd må nødvendigvis også blive et møde med ansvar for egen frihed.

Og afsluttede med at citere Nelson Mandela:

“Vores dybeste frygt er ikke at vi er utilstrækkelige. Vores dybeste frygt er at vi er magtfulde over al måde. Det er lyset og ikke mørket, som skræmmer os: Vi spørger os selv – hvem er jeg, som kan tillade mig at være begavet, pragtfuld, talentfuld og fabelagtig? Eller rettere, hvem er du, hvis du ikke er det? Du er guds barn. Din beskedenhed kommer ikke verden til gode. Der er intet oplysende ved at skrumpe ind, så andre mennesker føler sig usikre sammen med dig. Vi er født for at åbenbare guds ære i os selv. Det er ikke kun i nogle af os, det er i os alle. Når vi lader vort eget lys skinne, giver vi ubevidst andre mennesker lov til at gøre det samme. Når vi frigør os fra vores egen frygt, vil vores tilstedeværelse automatisk frigøre andre.”

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening – MPF – din tryghed i behandlingen både fagligt og etisk.

Kontakt Kirsten Grøn på mail: kigreen@mail.dk
eller ring tlf.: 26229688 – og hør mere.