Der er gaver i traumer, når vi lærer at bruge dem!

DSC_0060

Vi bærer alle rundt på en usynlig rygsæk,  med det det vi har med os gennem livet. En samling af oplevelser – samlet gennem livet på godt og ondt.

TRAUME iflg. psykologi leksikon(gr. Sår). Psykisk eller kropslig skade eller men (som fx chok eller kraniebrud. Bruges i psykologi især om en hændelse der er af så høj følelsesmæssig truende intensitet, at individet ikke kan overkomme oplevelsen uden langvarig forstyrrelse i sindet.

Drømme

Gaverne kan komme gennem vores natlige drømme, hvor beskederne kommer fra vores ubevidste. Det kan være i form af drømme der kan være indfaldsvinkel til at løse gamle traumer, der har sat sig som indre konflikter.

Gaverne kan være drømme om følelser og behov

Gaverne i drømmen kan måske også være at vi bliver gjort opmærksomme på, at vi har uudnyttede ressourcer der skal bruges til noget værdifuldt i vores liv.

Psykoanalysens fader Sigmund Freud hævdede, at vores natlige drømme er kongevejen til det ubevidste.

Det vi drømmer om natten er ofte gaver fra det ubevidste, som kan tydes og bruges kreativt i psykoterapi.

Måske drømmer vi tilbagevendende om en bestemt person –  så er det måske fordi denne person, har nogle værdifulde egenskaber som vi selv mangler at integrere.

Drømmene kommer ofte som symbolsprog.

Drømmer du ex om en sangerinde, skal du måske tænke over din egen sangglæde, glædes du ved musik og sang? Skal mere af det integreres i dit liv?….

Gaverne kan være både små og store. Drømmene handler måske om enkle temaer som med sangen, mens andre handler om hele livs temaer.

Erindringer fra barndommen

DSC_0070Der kan være mange gaver gemt  og bundet i barndommens traumer. Oplevelser der blev til traumer, fordi vi som børn oplevede hændelserne som følelsesmæssigt overvældende, stivnede måske fordi vi med et barns sind oplevede det som livstruende. Hvordan skulle barnet overleve hvis det ikke indordnede sig? Osv.
Traumerne fra barndommen kan opløses ved det der kaldes genforhandling af traumet.

I psykoterapeutisk behandling af traumer kan der arbejdes med det ved at gå ind i traumet med barnets oplevelse, med de følelser der stadig sidder i kroppen og erindringen i sindet.

Efterfølgende tager man i behandlingen oplevelsen igen, men med et voksent sind, og får bevidsthed om, at vi i dag har andre handlemuligheder, andre ressourcer at trække på end da vi var barn.  Gaven er den nye bevidsthed som pludselig bliver klarlagt , ex om ens egen styrke, mod, glæde osv.  , nu hvor den ikke mere er undertrykt af ex forældre, skolelærer osv.

Gaven i traumer kommer når vi får ”gaven pakket ud” – dvs får traumer bearbejdet – der sandsynligvis  har sat sig som kroniske spændinger i kroppen. Så kroppens naturlige energi ressourcer frigøres, og vi kan forøge vores vitalitet og livsglæde.

Uanset om vi bliver udsat for chokerende eller traumatiserende oplevelser tidligt eller sent i livet, kan det have en varig effekt på os, hvis vi ikke får oplevelserne bearbejdet.

Peter Levine (forfattertil bogen ”Væk Tigeren”) ser mennesket som et naturvæsen, begavet og med en instinktiv evne til at helbrede os selv, og et intellektuelt sind, som kan udnytte den iboende evne til at løse traumer.

Det er subtile, men kraftfulde impulser som styrer vores reaktion på følelsesmæssigt overvældende hændelser.

Vi bærer alle rundt på traumer, men der er stor forskel på hvordan vi lever videre med oplevelsen. Traumerne kan normaliseres og det symptomer kan bearbejdes – ”når vi pakker gaverne ud”, men det er en proces som er nødvendig for at få glæde af gaven.

Gaven i traumer kommer når vi tør bruge de energier, værdier eller potentialer der har være bundet i traumet.

Gaven er – når vi tør bruge gemte eller glemte handlemuligheder. Ex bede om det vi har brug for.

Gaven  kommer når vi tør stå ved os selv
Gaven kommer når vi bliver mere hele. Og ikke har dele af os selv bundet i traumer.

Følg Kirsten Grøn Psykoterapi på Facebook