Uncategorized

Når skam tager livsglæden

Den gode og den onde skam. Og når skam er sjælemord.

Det er gavnligt at kunne se sin egen skam, og at kunne se den i andre.

Når skammen udebliver i relationer og samfundsmæssigt, bliver det mere lovligt at være respektløs. Respekt og skam hænger sammen. Respekt handler om at respektere et andet menneskes værdighed og individualitet.

Skam er noget vi er født med. Vi har en disposition i at føle skam, ligesom vi er disponerede for at føle os tilknyttede og tillidsfulde. Men vi bliver det kun sammen med andre. Det er omgivelserne der skal tænde for det. Så hvordan det kommer til at fungere i den enkelte, afhænger af hvordan den enkelte er blevet mødt.

Skam opstår, når mennesker ikke bliver set og spejlet som den de er! Siger chefpsykolog Lars J. Sørensen der er forfatter til bogen “Skam- medfødt og tillært” en bog om den ubehagelige og skjulte skamfølelse. Ifølge ham vedrører skam den enkeltes selvforståelse, som er skabt i samspillet med forældrene og omgivelserne. Den medfødte skam optræder i form af følsomme sansninger af verden. Den beskytter den inderste sårbarhed og registrer enhver form for forkerthed. Den ubehagelige udgave af skam opstår, når man ikke bliver set som den man er og når man bliver behandlet forkert og spejlet forkert tilbage. Og bliver menneskers selvforståelse forkrøblet, er det sjælemord.

Fordi skam kan være så allestedsværende, så vigtig og så skjult. Det er et stort mysterium – skriver han- og som psykoterapeut har han lært, at skam er en stærk faktor i forhold til at få et svært liv.

Der findes trøst og spejling i at være menneske når skammen tager kampe med livsglæden. Det handler om at blive set og spejlet i det at være et menneske med berettigelse og værdi. Og det gode selvværd bliver bekræftet.

Med mange års erfaring som psykoterapeut i arbejdet med mennesker med traumer og lavt selvværd- og menneske ved jeg at den gode selvfølelse kan genvindes. Følelsen af skam kan være pinefuld og føre til at livet ikke leves i glæde og mildhed. – Den gode selvfølelse og selvværdet kan genvindes.

Læs også mit indlæg om Ro og frihed – om at være indre eller ydre styret.

  • Jo mere indre styrede vi er og hviler i os selv, jo stærkere og mere “modstandsdygtige” er vi for skam.

RO og FRIHED – er du indre eller ydre styret ?

Ydre styring betyder ar være styret af andres anerkendelse, humør eller holdninger uden at tilgodese egne følelser og behov.

Det kan have rod i en opvækst, hvor barnet bliver ydrestyret ved at det pålægges en række normer såsom ubetinget lydighed eksempelvis overfor forældrene eller en trosretning med et strengt syn på levevis samt klare retningslinjer for hvordan livet skal leves.

Barnet fastholdes i den strenge tro. Ofte bliver barnet også truet med udstødelse af familien eller trossamfundet gennem trusler om fortabelse – at være ond osv.

Skyld og skam bliver efterhånden så indpodet at barnet fortrænger eller i hvert fald prøver at fortrænge egne lyster, behov og spørgsmål. Der dannes derved ikke en sund personlighed med egne og nye værdier. At tænke og vurdere selvstændigt ud fra egen fri vilje.

 

Indre styring er at mærke ens egne følelser og behov og tilgodese dem. Den ønskede tilstand er en balance imellem indre og ydre styring.

Ro og frihed kommer i høj grad indefra.  Og indser man at det er ydrestyring der dominerer i ens liv – og måske altid har haft for meget magt både i arbejdsliv og privatliv kan det være vigtigt at få lært at sætte (nye) grænser, at øve sig i at mærke sig selv gennem  EGNE behov, lyst og værdier. At OPLEVE at der ikke behøver være en stor konflikt mellem egne følelser og behov og de ydre omstændigheder.  Den indre konflikt med skam, skyld, præstationsangst osv. kan over tid sætte sig til spændinger i krop og sind, med efterfølgende symptomer. Spændingerne har ofte rod i gamle traumer/leveregler/overbevisninger som slet ikke har nogen værdi for det gode liv som kan leves som voksen, men blot bliver ved med at styre ens liv – ubevidst.

Ofte spørger jeg klienterne om,” hvor sidder du i bilen når du kører i din bil ?”. Svaret er – selvfølgelig på førersædet. Sådan skal det også gerne være i vores eget liv. Ved ydrestyring  føler vi os som passagerer i en bil. Sidder vi på førersædet kan vi mærke roen og friheden og styrer selv hvor ønsker at komme hen.

At være indre styret er at mærke hvad der er sandhed og frihed i ens eget liv !

 

 

 

Psykoterapeutisk arbejde med erindringer og fortidens uopfyldte behov – det indre barn

Der kan være meget smerte forbundet med at opleve at familie kærester eller venner tilsyneladende ikke ønsker eller evner at tilfredsstille følelsesmæssige behov.

Denne form for smerte henter i virkeligheden ofte sin styrke fra den tidligste del af livet.

Med andre ord udspringer mange af frustrationerne i vores voksne relationer af, at vi ubevidst blander opvækstens svigt, tab og uopfyldte behov for f.eks. at blive elsket, påskønnet eller respekteret, ind i voksenlivet.

Uden selv at ane det, overfører mange af os barndommens uopfyldte følelsesmæssige behov på mennesker i vores aktuelle liv. Det vil ulykkeligvis komplicere forholdet til andre og reducere vores evne til at opleve vores relationer til andre som tilfredsstillende.

Det handler i psykoterapi om hjælp til at få helet sårene efter følelsesmæssige svigt og med at få bearbejdet opvækstens uopfyldte behov,  selv tage ansvar for egne behov – så nutiden ikke bliver ødelagt af uhensigtsmæssige barnlige reaktioner.

“Det er aldrig for sent at få en god barndom”

Kontakt Kirsten Grøn på mail: kigreen@mail.dk

eller ring tlf. 26229688 – og hør nærmere