Uncategorized

Livsglæde og selvværd gennem hele livet.

Det kendte digt skrevet af den 85 årige Nadine Starr  “Hvis jeg skulle leve mit liv om” synes jeg med fordel kan læses ofte som reminder om at leve livet.

“Jeg ville turde gøre flere fejltagelser.

Jeg ville slappe af. Være mere smidig.

Jeg ville være mere enfoldig

Jeg ville tage færre ting alvorligt.

Jeg ville tage flere chancer.

Jeg ville have flere oplevelser.

Jeg ville bestige bjerge og svømme over flere floder.

Jeg ville spise mere is og færre bønner.

Jeg ville måske have flere vanskeligheder, men færre indbildte.

 

Ser du, jeg er en af dem, der lever følsomt og sundt.

Time efter time, dag efter dag.

Åh, jeg har haft mine øjeblikke, og hvis jeg skulle leve om igen, ville jeg have flere af dem.

 

Faktisk ville jeg prøve på ikke at have noget andet – kun øjeblikke.

Det ene efter det andet. I stedet for at leve så mange år med tanker på morgendagen.

Jeg har været en af dem, som aldrig tager nogen steder hen uden et termometer,  en varmedunk, en regnfrakke, en faldskærm.

Hvis jeg skulle leve mit liv om, ville jeg rejse med mindre bagage.

 

Hvis jeg skulle leve mit liv om, ville jeg begynde at gå barfodet tidligt om foråret.

Og blive ved længere hen på efteråret.

Jeg ville danse mere.

Jeg ville unde mig selv flere karruselture.

Jeg ville plukke flere tusindfryd

 

Det gode selvværd og tilknytning.

Hvad er tilknytning.

Vores liv og relationer som voksne har tæt sammenhæng med, hvordan vi som børn blev mødt af vores forældre eller andre betydningsfulde tilknytningspersoner.

Vi kan være trygt eller utrygt tilknyttede, hvilket får betydning for vores måde at forstå os selv og andre på – for vores måde at være i verden. Det vil sige om vi møder verden med åben tillidsfuldhed, eller om vi føler os usikre i forhold til egne kompetencer og andres intentioner.

Til dem der interesserer sig for emnet kan jeg anbefale at læse Psykolog Inge S. Holms bog “Den indre uro” om de forskellig tilknytningsmønstre, nervesystemets udvikling i de tidlige tilknytningsrelationer. Bogen er et godt grundlag for at få kendskab til hvad terapeutisk arbejde kan gøre for at få mere sikkerhed, tryghed og trivsel i sit liv.

Styrk det gode selvværd

Mange kæmper i perioder eller konstant – med lavt selvværd.

Og forskning viser, at det kan have vidtrækkende konsekvenser for både vores mentale og fysiske sundhed.

Lavt selvværd er langt mere udbredt, end vi først antager, og en af de primære baggrunde for næsten ethvert problem i livet. Det fører til lammende tvivl på dig selv og en adfærd der holder dig tilbage. Angst, depression og stress, udfordringer i parforholdet og vanskeligheder i forbindelse med uddannelse og arbejde. Ydermere slider alle de følelsesmæssige og psykologiske virkninger på dit fysiske helbred. Så der er god grund til at tage dit selvværd alvorligt og gøre noget ved det hvis det halter.

Det handler om at øve sig i at sætte en stopper for de selvkritiske og selvdestruktive overbevisninger og handlinger – og lære at behandle dig selv med værdighed, accept og kærlighed.

Lavt selvværd er noget vi kæmper med, delvist fordi vi tror vi kun kan have det godt med os selv, når vi udmærker os i forhold til andre. Men nej, det hele udspringer fra os selv – og årsagerne til det vi kæmper med er kommet af forskellige grunde og oplevelser og er vidt forskelligt fra person til person. Gennem psykoterapi kan man hurtigt få bevidsthed om,  hvad det er for nogle uhensigtsmæssige mønstre man gang på gang benytter sig af. Man siger at bevidsthed er 80% af skridtet mod ændring i adfærd og helbredelse.

Skridtet til at behandle dig selv godt og styrke det gode selvværd.

Psykoterapeutisk arbejde med erindringer og fortidens uopfyldte behov – det indre barn

Der kan være meget smerte forbundet med at opleve at familie kærester eller venner tilsyneladende ikke ønsker eller evner at tilfredsstille følelsesmæssige behov.

Denne form for smerte henter i virkeligheden ofte sin styrke fra den tidligste del af livet.

Med andre ord udspringer mange af frustrationerne i vores voksne relationer af, at vi ubevidst blander opvækstens svigt, tab og uopfyldte behov for f.eks. at blive elsket, påskønnet eller respekteret, ind i voksenlivet.

Uden selv at ane det, overfører mange af os barndommens uopfyldte følelsesmæssige behov på mennesker i vores aktuelle liv. Det vil ulykkeligvis komplicere forholdet til andre og reducere vores evne til at opleve vores relationer til andre som tilfredsstillende.

Det handler i psykoterapi om hjælp til at få helet sårene efter følelsesmæssige svigt og med at få bearbejdet opvækstens uopfyldte behov,  selv tage ansvar for egne behov – så nutiden ikke bliver ødelagt af uhensigtsmæssige barnlige reaktioner.

“Det er aldrig for sent at få en god barndom”

Kontakt Kirsten Grøn på mail: kigreen@mail.dk

eller ring tlf. 26229688 – og hør nærmere  

 

Når skam tager livsglæden

Storstranden

Den gode og den onde skam. Og når skam er sjælemord.

Det er gavnligt at kunne se sin egen skam, og at kunne se den i andre.

Når skammen udebliver i relationer og samfundsmæssigt, bliver det mere lovligt at være respektløs. Respekt og skam hænger sammen. Respekt handler om at respektere et andet menneskes værdighed og individualitet.

Skam er noget vi er født med. Vi har en disposition i at føle skam, ligesom vi er disponerede for at føle os tilknyttede og tillidsfulde. Men vi bliver det kun sammen med andre. Det er omgivelserne der skal tænde for det. Så hvordan det kommer til at fungere i den enkelte, afhænger af hvordan den enkelte er blevet mødt.

Skam opstår, når mennesker ikke bliver set og spejlet som den de er! Siger chefpsykolog Lars J. Sørensen der er forfatter til bogen “Skam- medfødt og tillært” en bog om den ubehagelige og skjulte skamfølelse. Ifølge ham vedrører skam den enkeltes selvforståelse, som er skabt i samspillet med forældrene og omgivelserne. Den medfødte skam optræder i form af følsomme sansninger af verden. Den beskytter den inderste sårbarhed og registrer enhver form for forkerthed. Den ubehagelige udgave af skam opstår, når man ikke bliver set som den man er og når man bliver behandlet forkert og spejlet forkert tilbage. Og bliver menneskers selvforståelse forkrøblet, er det sjælemord.

Fordi skam kan være så allestedsværende, så vigtig og så skjult. Det er et stort mysterium – skriver han- og som psykoterapeut har han lært, at skam er en stærk faktor i forhold til at få et svært liv.

Der findes trøst og spejling i at være menneske når skammen tager kampe med livsglæden. Det handler om at blive set og spejlet i det at være et menneske med berettigelse og værdi. Og det gode selvværd bliver bekræftet.

Med mange års erfaring som psykoterapeut i arbejdet med mennesker med traumer og lavt selvværd- og menneske ved jeg at den gode selvfølelse kan genvindes. Følelsen af skam kan være pinefuld og føre til at livet ikke leves i glæde og mildhed. – Den gode selvfølelse og selvværdet kan genvindes.

Læs også mit indlæg om Ro og frihed – om at være indre eller ydre styret.

  • Jo mere indre styrede vi er og hviler i os selv, jo stærkere og mere “modstandsdygtige” er vi for skam.

RO og FRIHED – er du indre eller ydre styret ?

Ydre styring betyder ar være styret af andres anerkendelse, humør eller holdninger uden at tilgodese egne følelser og behov.

Det kan have rod i en opvækst, hvor barnet bliver ydrestyret ved at det pålægges en række normer såsom ubetinget lydighed eksempelvis overfor forældrene eller en trosretning med et strengt syn på levevis samt klare retningslinjer for hvordan livet skal leves.

Barnet fastholdes i den strenge tro. Ofte bliver barnet også truet med udstødelse af familien eller trossamfundet gennem trusler om fortabelse – at være ond osv.

Skyld og skam bliver efterhånden så indpodet at barnet fortrænger eller i hvert fald prøver at fortrænge egne lyster, behov og spørgsmål. Der dannes derved ikke en sund personlighed med egne og nye værdier. At tænke og vurdere selvstændigt ud fra egen fri vilje.

 

Indre styring er at mærke ens egne følelser og behov og tilgodese dem. Den ønskede tilstand er en balance imellem indre og ydre styring.

Ro og frihed kommer i høj grad indefra.  Og indser man at det er ydrestyring der dominerer i ens liv – og måske altid har haft for meget magt både i arbejdsliv og privatliv kan det være vigtigt at få lært at sætte (nye) grænser, at øve sig i at mærke sig selv gennem  EGNE behov, lyst og værdier. At OPLEVE at der ikke behøver være en stor konflikt mellem egne følelser og behov og de ydre omstændigheder.  Den indre konflikt med skam, skyld, præstationsangst osv. kan over tid sætte sig til spændinger i krop og sind, med efterfølgende symptomer. Spændingerne har ofte rod i gamle traumer/leveregler/overbevisninger som slet ikke har nogen værdi for det gode liv som kan leves som voksen, men blot bliver ved med at styre ens liv – ubevidst.

Ofte spørger jeg klienterne om,” hvor sidder du i bilen når du kører i din bil ?”. Svaret er – selvfølgelig på førersædet. Sådan skal det også gerne være i vores eget liv. Ved ydrestyring  føler vi os som passagerer i en bil. Sidder vi på førersædet kan vi mærke roen og friheden og styrer selv hvor ønsker at komme hen.

At være indre styret er at mærke hvad der er sandhed og frihed i ens eget liv !